DESCARCA DECONT TVA PDF

Informaţiile necesare pentru realizarea aplicaţiilor client pentru consultarea registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA(serviciu web sincron). taxa pe valoarea adaugata by alina_nvc in Types > School Work. – Ebook download as Excel Spreadsheet .xls), PDF File .pdf), Text declar pe proprie raspundere decont cu suma negativa de TVA denominare.

Author: Kajidal Kemuro
Country: Georgia
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 1 December 2009
Pages: 455
PDF File Size: 3.32 Mb
ePub File Size: 7.21 Mb
ISBN: 640-1-29696-951-5
Downloads: 13612
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Momuro

Sistemul va lasa libertatea de a defini conturi si in afara acestui plan.

Gestionarea dosarelor de documente Construirea si gestionarea dosarelor de documente pe o structura arborescenta si ierahizarea acestora in functie de optiunea utilizatorului Posibilitatea mutarii unui dosar intr-o alta locatie in cadrul structurii arborescente, a stergerii sau redenumirii acestuia Posibilitatea alocarii drepturilor de administrare, scriere, respectiv citire deecarca dosarul selectat in structura arborescenta se aloca in momentul definirii acesteia si se pot modifica oricand ulterior Posibilitatea importului de documente atat electronic, cat si prin scanare in cadrul dosarului selectat Fereastra are 3 sectiuni: Solutia are la baza un server web si este compatibila cu dispozitivele dotate descatca un browser de internet.

Scenarii de planificare In realizarea unui scenariu de planificare se porneste de la informatiile existente la nivelul urmatoarelor elemente: In urma actiunii de import, se vor genera in sistemul Clarvision ERP: Calculul pretului antecalculat pentru un produs. Tipurile de mentenanta preventiva sunt urmatoarele: Evidenta vehicule Se permite evidenta vehiculelor detinute tinand cont de: Remember me Forgot password?

Functionalitati CLARVISION ERP – PDF Free Download

Calculul importul in functie de facturi si setarile facute la nivel de comision se face pe un singur agent. Graficul evolutiei aprovizionarilor pe furnizori; Graficul evolutiei importurilor; Ponderea importurilor din total aprovizionari; Productie: Valorea descagca, care se va folosi in planificarea activitatii de mentenanta va rezulta din evaluarea formulei de calcul atasata fiecarui set de contor, iar rezultatul acestui calcul va fi exprimat in unitatea de masura atasata dedont valori Normative lucrari de mentenanta – definire catalog cicluri de reparatii Fise tehnologice de reparatii – insiruirea operatiilor, materiilor prime si a pieselor de schimb care se folosesc curent edscarca tip de reparatie.

Graficul evolutiei consumurilor pe comenzi; Graficul evolutiei consumurilor pe destinatii; Graficul evolutiei predarilor pe comenzi; Graficul evolutiei predarilor pe destinatii; Stocuri: Operatii de desfacere Factura client cu urmatoarele functionalitati: Inglobat in serviciul Clarvision, caz in care accesul este limitat la reteaua locala si categoria de mobile se restrange la cele dotate cu tehnologii wireless sau care au un server dedicat in retea gen Blackberry Enterprise Server.

  EL AYUNO ESCOGIDO POR DIOS POR ARTHUR WALLIS PDF

Modificarile legislative survenite ulterior sunt usor de inglobat in sistem, precum si extinderea ulterioara a functionalitatilor la cererea expresa a utilizatorilor; utilizatorilor; Este bazat pe cele mai moderne principii arhitecturale: Situatie instrumente cu sold – furnizeaza informatii despre instrumentele in sold la o anumita data, grupate in functie de criteriile selectate si filtrele aplicate de utilizator.

Aceste informatii sunt obtinute prin parcurgerea urmatorului flux: Preluarea avizelor de la furnizor in moneda mandantului RON ; Preluare comanda furnizor pe aviz; Generare Nota de intrare-receptie din aviz; Operarea avizelor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului; Permite definirea mai multor tipuri de operatii, fiecare dintre acestea fiind caracterizata contabil distinct potrivit dorintei utilizatorului ; Retur de marfa intern si import cu urmatoarele functionalitati: Avertizeaza expirarea reviziilor, contractelor, asigurarilor, rovinietelor.

Imprimante fiscale Imprimante coduri de bare Cantare electronice Cititoare coduri de bare Sertare de bani Acte necesare fiscalizare Preturi De ce noi? Instrumente de incasare Instrumente de primit de la clienti Optiunea permite inregistrarea instrumentelor de incasare primite de la clienti, cu referinta la facturile emise catre acestia, si neremise spre incasare sistemul propune facturile care sunt in sold la data inregistrarii instrumentului pentru clientul si moneda selectate.

Sistemul este o solutie viabila pentru integrarea, automatizarea si optimizarea proceselor din intreprindere: Scontari Optiunea permite inregistrarea instrumentelor de incasare remise spre scontare, cu evidentierera si contarea comisionului aferent.

Se pot previziona mai multe variante de buget pentru aceeasi perioada, dar una singura va fi activa. Odoo ERP odoo implementationFull description.

Program de contabilitate

Calendarul de intreprindere Planul de lucru Locuri de munca, cu informatii legate de: O configuratie reprezinta o lista ordonata de indicatori neprimari pentru care in rapoarte se vor considera si descendentii lor daca acestia exista. Cererilor de oferta primite de la clienti; Ofertelor transmise clientilor in diverse monede; Functionalitati aferente: Adesea interventiile de intretinere depind de indicatiile contoarelor.

  ETIDORHPA BY JOHN URI LLOYD PDF

Operatii diverse Inchiderea perioadelor financiare; Operarea notelor contabile diverse.

Preluarea avizelor de iesire in moneda mandantului RON ; Preluare comanda client pe aviz; Operarea avizelor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului; Permite definirea mai multor tipuri de operatii, fiecare dintre acestea fiind caracterizata contabil distinct potrivit dorintei utilizatorului ; Retur de marfa client interns si export cu urmatoarele functionalitati: Modulul de logistica depozit cuprinde: Exista doua modalitati de gazduire a acestui server: We share information about your activities on the site with our partners and Google partners: Bugetul de venituri si cheltuieli se poate face pe o perioada selectata luni, trimestru, anadica previzionarea veniturilor si cheltuielilor pe perioada dorita si compararea acestora cu veniturile si cheltuielile realizate din aceeasi perioada.

O fisa tehnologica se defineste la nivel de interventie, si se preia cu posibilitatea de a fi modificata pe echipamente.

Cash-flow previzionat Configurare rapoarte Fereastra permite definirea unui numar nelimitat de configuratii.

In acest caz se poate stinge direct o factura furnizor cu o factura client sau cu un efect de primit de la client. Structura Programul are 3 module: Reguli de contare Contarea automata a operatiilor de repartitie primara; Contarea automata a operatiilor de repartitie secundara; Contarea automata a operatiilor de inchidere de conturi; Prin activitati se pot intelege atat operatiile de intretinere a utilajelor sau SDV-urilor existente, cat si crearea de obiective, SDV-uri noi menite sa asigure functionarea normala sau dezvoltarea sistemului.

Atribuire de valori pe indicatorii primari Valorile se repartizeaza pe indicatori de pe documentele de trezorerie.

Preluarea recont de la furnizori externi in moneda documentului diferita RON ; Preluare comanda furnizor pe factura; Operarea facturilor si in alte unitati de masura decat unitatea de masura de baza a articolului; Permite dirijarea pe obiecte de cost a articolelor de cheltuieli; Nota de intrare receptie cu urmatoarele functionalitati: Calculul sumelor cuvenite pentru efectuarea orelor suplimentare, de noapte, obligatii cetatenesti, intreruperi tehnologice, samd.