AQUATHERM KATALOG PDF

aquatherm. climatherm aquatherm – world wide. Australia. Aquatherm Australia Pty Ltd. West Botany Street. AU. Rockdale NSW. Fusiotherm® | aquatherm green pipe | climatherm | aquatherm lilac .. aquatherm sets the innovation standards in the production of PP-pipes and fittings. E-mail: [email protected] aquatherm metall, Attendorn aquatherm branch Radeberg aquatherm Massa, Italien aquatherm main site.

Author: Kajishicage Tosida
Country: Netherlands
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 6 May 2006
Pages: 176
PDF File Size: 10.68 Mb
ePub File Size: 14.4 Mb
ISBN: 398-1-26539-578-8
Downloads: 50182
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vobei

Karakteristina krivulja uina opisuje povezanost izmeu toplinskog uina q i potrebne nadtemperature sredstva za grijanje H pri emu se uzima u obzir i toplinski otpor za etiri podne obloge.

Mogue je birati izmeu slijedeih komponenti regulacije: Mjesto za namjetaj Kod planiranja zidnog grijanja potrebno je uzeti u obzir bu-due koritenje.

Limovi za provod topline su ve unaprijed izrezani te se tako mogu brzo i jednostavno slagati. Koliina koja se dodaje ovisi o potrebnoj kvaliteti betona.

aquatherm katalog-PODNO

Informacije o tonim terminima odravanja sajmova u vaoj blizini moete nai na Internetu ili ih dobiti u slubi za korisnike na broju Trajne temperature od 70C podnose se bez problema. Podloga mora biti dovoljno suha kako bi prihvatila buku ili elemente suhe gradnje te mora imati ravnu povrinu. Tehnike koje se pri tome koriste su se dodue tijekom vre-mena znatno promijenile, ali je motivacija uvijek ostala ista: Kod graevina kod kojih se tek naknadno odreuje gornja podna obloga potrebno je projektirati s nepovoljnom, ali jo uvijek dozvoljenom podnom oblogom.

  HENRI CIRIANI PDF

Za podruje podnog grijanja izolacija od buke koraka vana je projektantima, majstorima i investitorima. Temperatura polaznog voda pri projektiranju V.

Katalog vystavovatelů Aqua-therm Praha 2016

Za izgradnju mobilnih povrina za klizanje, mrea cijevi se nado-punjuje komponentama iz sustava aquatherm-climasystem. NapomenaMinimalni razmak izmeu cijevi grijanja i mjesta mjerenja iznosi mm. Brza amortizacija Nema potrebe za odrava-njem Potpuna sloboda oblikovanja Najbolje mogue iskorita-vanje industrijske hale zbog nevidljivih grijaih cijevi ugra-enih u pod Blago, ravnomjerno oslobaa-nje topline Ugodna sobna, odnosno radna klima Povoljni, a time i produktivni profil temperature Nema dizanja praine, jer je aquayherm zraka minimaliziranoaquathermovo grijanje slobodnih povrina cijele godine omoguava povrine bez leda i snijega.

Preostala traka ispod rupa se odvaja.

Company Documentation

Sistemski element TS 30 se postavlja tako da je na kraju zida uvijek puna ploa. Katlog izraunavanja iz DIN upotrebljava sljedee pojmove: Duljina stranica pojedinih polja estriha ne bi trebala biti vea od 8 m.

Treba predvidjeti 3 mjerna mjesta na m2, odnosno po stanu. Budui da je tehniki iznimno teko struno postaviti npr. Zavarivanje sustava aquatherm-climasystems izmjeninim prikljukom: Nakon toga pridrni element crni prsten pritisnuti na spoj-nicu i skinuti ga.

Izolacijski materijal mora takoer biti otporan na vlagu.

Treba imati na umu da kao kahalog kod vapneno cementne buke, maksimalna dozvoljena pogonska temperatura iznosi 60C. Veliina polja ovisi o razliitim faktorima. Kod cementnih estriha to se smije zapoeti najranije 21 dan nakon zavretka radova na estrihu. Funkcionalno grijanjeZagrijavanje sustava aquatherm-climasystem ovisi o proi-zvoau i vrsti buke.

Na donjoj strani elementa nalazi se polistirolna tvrda pjena EPS debljine 11 mm.

  COLDPLAY MYLO XYLOTO COMIC PDF

Razdjelnik krugova grijanja treba postaviti centralno da aquatherk se izbjeglo nepotrebno rezanje cijevnih kanala. Glinena buka se danas pojaano koristi budui da se ovdje radi o graevnom materijalu koji je optimalno usklaen za bioloku gradnju kua. Case study for SPAR. Zbog posebnog preklapanja idealno za tekue estrihe. U tom e sluaju moda biti potrebni dodatni izvori grijanja.

Dodaci vodi za grijanjeNaelno se mogu koristiti samo oni dodaci vodi za grijanje za koje je utvreno da nisu tetni za materijale koje koristi aquatherm. Ovi zahtjevi za minimalnu toplinsku zatitu kod aquatherm-sistemskih elemenata mogu se ispuniti u kombinaciji s dodatnim izolacijskim materijalima od polistirolne tvrde pjene EPS DEO.

Za tankoslojne cementne estrihe sukladno s DIN propisuje se dodatak estrihu Estrichfest-Spezial. Rubne izolacijske trake reu se tek nakon zavretka gornje obloge. Kontinuiranom prilagodbom visine 1 grijaa cijev se uvijek nalazi na postavljenoj toplinskoj izolaciji. Stoga je u prolazima vrata i kod veih povrina od estriha potrebno napraviti dilatacijske fuge.

kaatalog

Postavljanje grijanja vanjskih povrina s Tichelmannovom teh-nikomGrijanje vanjskih povrina: Cjevovodi i kabloviCjevovodi i kablovi koji su postavljeni na noseoj podlozi mo-raju biti dovoljno privreni. Pojedini toplinski registri mogu se pritom odrediti i urediti prema kahalog i prostornim potrebama. Time je omoguena i dogradnja ili naknadno proirenje sa sustavom aquateherm-climasystem.

Kod mokrih estriha moe se upotrijebiti npr.